Eğitim Programım
Alışverişimiz

 

“Öğrencilerle öğretmenlerin birbirine eşlik ettiği,
ortaklık ilişkileri  kurduğu Marshall Rosenbergin Şiddetsiz İletişiminin bütün karşılıklı etkileşimlerin parçası olduğu
-
okullar; alt-üst ilişkilerinin belirlediği kişiliksiz fabrikaların ötesinde gerçekten  öğrenimin gerçekleştiği topluluklardır. Böylece genç insanlar okulu güvenilir, heyecan verici keşfedilecek bir yer, her çocuğun taktir edildiği ve değerinin bilindiği insani ve manevi değerlerin beslenip büyüdüğü yerler olarak görebilirler.

 Raine Eisler, yazar
Yarının Çocukları ve Ortaklığın Gücü

Vivet Alevi (kontak)
 
1952 de İstanbulda doğdum, bekarım, 27 yaşında bir oğlum var.
Berlin Güzel Sanatlar Akademisi Görsel İletişim Bölümü mezunuyum.
Grafik Tasarımcıyım.
CNVC sertifikalı Eğitmenim.
2011 den beri
uluslararasi CNVC Eğitmenlik setifikası adaylarına assessor olarak eşlik ediyorum.

Berlinde Sosyal Pedagog olarak Sosyal Hizmetlerde çalıştığım sırada 1999 da NVC.Şiddetsiz İletişimle tanıştığımda uzun zamandır sorduğum sorulara anahtar olacak yolu bulduğumu fark ettim.
2004 yılından beri eğitmen ve danışman olarak serbest çalışmaktayım.
Misafir öğretim görevlisi olarak çeşitli eğitim kurumlarında Şiddetsiz İletişim dersleri vermekteyim. (Örneğin Alice-Salomon-Soszal Hizmet Üniversitesi, Berlin Güzel Sanatlar Üniversitesi, Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi, Ankara Hacettepe Üniversitesi, Urfa Harran Üniversitesi,  Istanbul Teknik Üniversitesi, Berlin Halk Eğitim Yüksek okulları, Hacettepe Üni. Barış ve Çatışma Çalışmaları Bölümü)

Meslek çalışmalarımın bir kısmı

Sosyal Pedagog olarak yetişkin eğitimi alanında çalıştım. Göçmen kadın ve gençlerin entegrasyonu için çeşitli projelerin kurulması ve uygulaması alanında çalıştım. Konu ağırlıklarımdan biri kitle iletişimi(PR) diğeri ağ yaratma çalışmaları oldu. Ayrıca Medya Pedagojisi teorisini geliştirerek, göçmenler için göçmenlerle birlikte proje oluşturdum ve çalıştım. Uzun yıllar çalıştığım kurumun adı Kültürlerarası İletişim ve Medya Atölyesidir (Werkstatt für interkulturelle Medienarbeit - WIM), ikincisi Çocuk Akademisidir

İşbirliği kurabilen insanların yepyeni şeyler yaratma potansyeline sahip olduklarına inanırım. Meslek hayatım boyunca insanların birbirleriyle müşfik bağlar kurma potansyellerini kullanamadıklarına şahit olmak beni arayışa yöneltti. İletişimin kendimle ve diğerleriyle bağ kurmada  oynadığı anahtar rolü fark ettikçe yapıcı iletişim kurma yaklaşımının, birarada başarılı ve daha güzel bir yaşama ulaşmaya katkıda bulunduğunu deneyledim. Yaşam boyu öğrenme prensibi ve Dr. Marshall Rosenbergin geliştirdiği Şiddetsiz İletişim Süreci bugünkü çalışmalarımın  temelini oluşturuyor. Gönlümde yatan, yeni yollar araştırmak, bulmak, insanlara bu yollarda refakat etmek, çalışmalarımla hayatı daha güzel kılacak değişimlere katlıda bulunmaktır.

Sunduğum Hizmetler

Mesleki tecrübem ve Şiddetsiz İletişim yardımı ile, 
kişilere, çiftlere ve gruplara,
her tür kurum ve örgüt çalışanlarına,  
  • Eğitim seminerleri - atölye çalışmaları
  • Arabuluculuk/Anlaşmazlık Yönetimi
  • Danışmanlık (Empowering - emphatic Coaching)
  • Özel hayatında veya iş yaşamında ortaya çıkan
    anlaşmazlıklarda ve  zor durumlarda
    yapıcı ve barışcıl çözümler üretmeye destek olmak
    ve bu sürece eşlik etmektir.

© Siddetsiz İletişim Türkiye 2005 - Web design by Vivet Alevi