CNVC Sertifikalı Eğitmenler
Çalışma GruplarıŞiddettsiz İletişim Merkezi-CNVC

“Marshall Rosenberg bizi sağlığımızı ve ilişkilerimizi besleyen en etkin araçla donatıyor.
Şiddetsiz İletişim gönülden gönüle

bağ kurmanın anahtarı
. . . yaplığımız şeylerde şimdiye kadar eksik kalan parça.”

- Deepak Chopra, yazar,


 
Kişisel ve profesyonel ilişkilerinizin
kalitesini yükseltebilirsiniz

Şiddetsiz İletişim™ barışcıl yollardan şiddetin, acının ve çatışmaların   köklerini kavramamızı  kolaylaştıran etkin bir yöntemdir.
Yaptıklarımızın veya söylediklerimizin arkasındaki ihtiyaçlarımızı açığa çıkararak düşmanlıkları azaltır, yaraları iyileştirir ve kişisel ve profesyonel ilişkilerimizi güçlendirmemize yardım eder.
Şiddetsiz İletişim™ dünyanın pek çok yerinde şirketlerde, dersliklerde, hapishanelerde, arabuluculuk merkezlerinde öğretilmektedir.
Şiddetsiz İletişim bilincini, örgütsel yapılarına ve yöneticilik yaklaşımlarına entegre eden kurumlar, şirketler ve hükümetler kültürel dönüşümler gerçekleştirmeyi başarabilmektedir.

200 ün üzerinde sertifikalı eğitmen 35 ülkede yılda yaklaşık 250 000 insana  Şiddetsiz İletişim  öğretiyor. Uluslararası barış elçisi, arabulucu, yazar ve Şiddetsiz İletişim Merkezinin kurucusu Dr. Marshall B. Rosenberg yılın 250 fazla gününü savaştan yara almış bölgeler de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanında Şiddetsiz İletişim öğreterek geçiriyor.

Şiddetsiz İletişimin Bileşenleri/Unsurları

Şiddetsiz İletişim bir modelden öte çok dahasını içediğinden aşağıdaki bileşenler yürekten alıp verme sürecini oluşturacak dokunun taslağını oluşturur.

Nasıl olduğumu ve ne istediğimi sitem, eleştiri, suçlama kullanmadan
samimiyetle ifade etmek.
Diğerinin nasıl olduğunu ne istediğini sitem, eleştiri, suçlama duymadan
empatiyle dinlemek.

Şiddetsiz İletişim dikkatimizi  kendimizi ifade ederken veya başkasını dinlerken dört bilgi kaynağına odaklar
gözlem- teşhis, yorum, yargı kullanmadan, olan bitenin nesnel tanımını yapmak. Ne görüyorum, duyuyorum?
Duygular- gözleminizden dolayı sizde tetiklenen duyguları suçlama getirmeden söylemek. Ne hissediyorum?
İhtiyaçlar- duygularımıyın kaynağı olan karşılanan veya karşılanamayan ihtiyaçlarımızı dile getirmek
Rica/İstek- ihtiyacımızı karşılamak için eyleme çağıran açık bir rica formüle etmek. Hayatımın tekrar harika olması için ne olsun, ne yapılsın istiyorum?

İnsanlar neden Şiddetsiz İletişimi
öğrenmeye değer buluyorlar?


Çoğumuz ilişkilerimizin niteliğini geliştirecek, kişisel yetkinliğimizi (empowerment) derinleştirecek ya da daha sade bir şekilde söyleyecek olursak uygulamada iletişimimizi daha etkin kılacak becerilere hasretiz.
Ne yazı ki yine çoğumuz doğduğumuz günden beri şikayet, talep ve teşhis etmeye, yargılamaya eğitildik. Neyin doğru neyin yanlış olduğu gibi kavramlarla düşünmeyi ve insanlarla bu çerçevede iletişim kurmayı öğrendik.  Alıştığımz biçimde düşünüp konuşmak en iyi ihtimalle iletişime engel olmakta, yanlış anlaşılmalar ve hayal kırıklıkları yaratmaktadır. Daha da kötüsü kızgınlık ve acı kaynağı olup şiddete dönüşebilmektedir. En iyi niyetli insanlar bile istemedikleri halde gereksiz yere gerginlik ve çatışma üretebilmekteler.

Şiddetsiz İletişim yüzeyin altında, içimizde canlı olana ulaşmayı, kendimizi keşfetmeyi sağlar. Bütün eylemlerimizin temelinde yatan insani ihtiyaçlarımızı karşılama çabasını görmemize yardım eder. Duygu ve ihtiyaç sözlüğümüzü geliştirerek içimizde olan biteni daha berrak ifade edebilme yetkinliğini kazanırken, aynı zamanda o anda diğerlerine de ne olduğunu anlayabilecek duruma geliriz. İhtiyaçlarımızı farkedebildiğimizde ve anlıyabildiğimizde gerçekleşen, daha doyurucu  ilişkiler için paylaştığımız bir temel yaratmaktır.

Siz de gezegenimizde bu basit ama dönüştürücü süreçle hayatlarını ve ilişkilerini güzelleştiren binlerce insandan biri olabilirsiniz.


Şiddetsiz İletişimle Hayatımızı-Değiştiren kazanımlar:

Aile ve Anababalık
•    Aile kavgalarını ve kardeşler arası rekabeti azaltmak,
      iktidar kavgalarından güven ve işbirliğine doğru hareket etmek,
•    koşulsuz sevgiye olanak sağlayacak nitelikte bağlar yaratmak,
•    çocukların özerkliğini koruyup beslemek
•    birinin diğeri üzerinde-güç kullanması yerine birlikte-güç
      kullanma stratejilerine yönelmek

Kişisel İlişkiler
•    Duygusal bağlarınızı derinleştirmek,
•    yargı ve eleştirileri anlamak ve bağa dönüştürmek,
•    birini dinlerken onu gerçekten duyabilmek
•    istediğini daha sık ve talep, suçlama, utandırma kullanmadan
      elde etmek,
•    her ne deniyor, her ne yapılıyorsa bunun arkasındaki ihtiyacı
     duyabilmek, görebilmek.

Kişisel Gelişim ve Ruhsal Şifa

•    Utanç ve depresyonu kişisel yetkinliğe (empowerment) dönüştürmek
•    Geçmiş acılara şifa bulmak, esenliğe kavuşmak, iyileşmek,
•    sağlıksız alışkanlıkları dönüştürmek,
•    kendi tercihlerimize ve ihtiyaçlarımıza sadık kalmak,
•    şartlanmalar, otomatik davranışlar ve alışkanlıklardan kurtulup
    seçerek eyleme özgürlüğüne kavuşmak.

Kızgınlık Yönetimi
•    Pişmanlık duyacağınız davranışlara yol açmadan kızgınlığı
     dönüştürmek
•    Kızgınlığınızın gerisindeki ihtiyaçları keşfetmek
•    sizi yada ötekileri tetikleyenin kıymetini bilmeyi öğrenmek
•    Kızgınlığımızı diğerleri ile bağ kurmamızı sağlayacak şekilde
     ifade etmek.
•    Herheze tatmin edici gelecek çözümler üretmek.

Manevi Değerler
•    eyleminizle manevi değerlerinizin uyum içinde olmasını sağlamak
•    içinizdeki düşman resimlerini ve ahlak yagılarınızı dönüştürmek
•    şiddet üreten kültürel önyargılarınızı aşmak
•    başkalarına şefkat duyabilmak için önce kendi ihtiyaçlarınıza özen
     göstermek yani kendinizle iyi bağ içinde olmak, özünüzü bilmek.

Eğitim ve Okullar
•    Bütün öğrencilerin bireysel potansyelini
     en üst düzeye yükseltmek
•    Öğrencinin ilgisini, işi ve çalışmasıyla bağını güçlendirmek
•    Derslikte güvenlik, güvenirlik ve bağları geliştirmek
•    Derslikte verimlilik ve işbirliğini geliştirmek
•    Öğretmen-öğrenci, öğretmen-ana baba
     ilişkilerini güçlendirmek

İş İlişkileri
•    Çalışanların moralini ve bağlılığını kuvetlendirmek,
•    işyerindeki anlaşmazlıkları hızla ve etkin biçimde çözümlemek.
•    Büro stresini ve bundan kaynaklanan iş kaybını azaltmak,
•    çalışanların potansyelini en üst düzeye yükseltmek.
•    müşteri ihtiyaçlatını daha etkin duymak ve dile getirmek
•    çalışanlara kişisel büyümeyi destekleyen  değerlendirme sunmak

Anlaşmazlıklara Çare Bulmak

•    Kişisel veya kamusal, yerel veya- uluslararası düzeyde
     anlaşmazlıklara barışçıl çözümler üretmek.
•    Anlaşmazlığın özüne ulaşmak ve hızlı tartışmak,
•    işbirliği ortamı oluşturmak.
•    İnsanların gerçekten duyulduğunu hissedeceği biçimde dinlemek
•    eleştiri ve suçlamaları şefkatli bağa dönüştürmek
•    Gelecek acı ve yanlış anlaşılmalardan korunmak

Örgütsel Verimlilik
•    Takım çalışmasını, morali ve verimliliği geliştirmek
•    Toplantıların üretkenliğini yükseltmek
•    hizmetinizin veya ürününüzün niteliğini azamiye çıkarmak
•    kuruluşunuzun sosyal çevrenize katkısını azamiye çıkarmak

Şiddetsiz İletişimin diğer İletişim ve
anlaşmazlıkları çözme yöntemlerinden ne farkı var?


Benzersiz varsayım- Şiddetsiz İletişim işe doğamızın müşfik
     olduğunu ve ister sözel ister fiziksel olsun şiddetli stratejilerin mevcut
     kültürde öğrenilmiş ve onun tarafından desteklenen davranışlar
     olduğunu varsayarak başlar.
     Aynı zamanda hepimizin aynı temel insani ihtiyaçları paylaştığımızı
     ve bütün eylemlerin bir veya daha fazla ihtiyacı karşılamaya yönelik        stratejiler olduğunu varsayar.
Kolaydır- Şiddetsiz İletişim kavranması kolay ve etkin dokusuyla
     4-adımda gerçekleşen bir iletişim süreci sunar.
İletişim modelinden çok daha fazladır-  Şiddetsiz İletişim, iletişim
     tekniklerinin ötesinde, kendi içimizdeki ve başkalarının içindeki hayat
     enerjisiyle nasıl bağ kurabileceğimizi bize gösterir. Ayrıca nasıl
     düşündüğümüzün ve günlük konuşmalarımızda dili nasıl
     kullandığımızın farkına ve bilincine varmamıza yardım eder
Geniş uygulama alanı- Şiddetsiz İletişim, bireyler arası ilişkilerden
     uluslararası görüşmelere, kişisel ruhsal şifa bulmadan çatışmaların
     çözümüne, sosyal değişimden uyuşturucu/alkol tedavisine, travma
     yeniden keşfinden hapishane rehabilitasyonuna kadar, büyük
     çeşitlilik gösteren uygulama alanlarıyla güçlü bir araçtır.
Sonuçları kalıcıdır- Şiddetsiz İletişim kızgınlığı, yıkıcı alışkanlıkları
     ve davranış kalıplarını daha barışçıl ve hayata hizmet eden
     eylemlere dönüştürmeye yardımcı olur.
     Şiddetsiz İletişim dünyanın bazı savaştan yıkıma uğramış yörelerinde
     şiddetin gözlenir oranda azalmasına katkıda bulundu.
     Şiddetsiz İletişim bireylere, ailelere, kurumlara anlaşmazlıkların
     azalmasında, güven ortamının yaratılmasında, duygusal bağların
     derinleşmesine, yaraların iyileşmasine, bireysel yetkinliğimizin
     güçlenmesine yardımcı olur.

© Siddetsiz İletişim Türkiye 2005 - Web design by Vivet Alevi