“Marshall Rosenberg


Çatışmaları Yönetmek:

Proje ekiplerinde çalışırken insanlar arasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan anlaşmazlık ve çatışmaların çıkması doğaldır ve bu hata anlamına gelmez.  Üstelik çok önemli işlevleri vardır:
-    Farklılıkları gösterirler ve ortak bir anlayış yaratma yoluna girmeye  yardımcı olurlar.
-    Karmaşık yapıları görmeye ve çeşitliliğe olanak sağlarlar, aynı zamanda da ortak  çıkarların belirmesine yardımcı olurlar.
-    Değişimi mümkün kılarlar ama aynı zamanda mevcut olanı korumaya yardımcı olurlar.
Çatışmadan kaçınmak mümkün olmadığı gibi yararlı da değildir!
Çatışmaları olumlu yönde yönetebileceğimiz ve yıkıcı gücünü dönüştürebileceğimiz stratejiler üretebiliriz.
Günümüzün gittikçe karmaşıklaşan ve çeşitlenen yaşam biçiminde, yapıcı bir çatışma yönetimi eğitimi ihtiyaç haline gelmiş olup son derece yaralı olmaktadır.

© Siddetsiz İletişim Türkiye 2005 - Web design by Vivet Alevi