Ortayı bulma peşinde değiliz.         
Anlaşmazlığı herkezin tam anlamıyla tatmin olacağı            
biçimde çözme arayışındayız.”       

-Marshall B. Rosenberg, Ph.D         


 

Arabuluculuk Nedir?

Burada sözkonusu olan, bir çatışma durumuyla
şiddetsiz başa çıkma çalışmasıdır.
Arabuluculuk/Mediasyon tarafsız bir üçüncü kişi aracılığı ile çatışmalara yapıcı Kazanım-Kazanım (win-win) çözümünün hedeflendiği bir yol bulma çalışmasıdır.

Anlaşmazlığın taraflarının, kendilerine en uygun çözümü bulma yeteneğine sahip oldukları varsayımından yola çıkarız. Doğaldır ki bu, tarafların bütün görüşlerinin ve bakış açılarının tekrar dinleneceği,
yapıcı bir konuşma ortamına dönmeye hazır olmalarını ön görür.
Çatışma durumunda çoğu insanın, örneğin bir arabulucunun şahsında, desteğe ihtiyacı vardır. Bu görevi arabulucu taraf tutmadan, yargılamadan, öneri yapmadan akıl vermeye kalkışmadan üstlenir.

Arabuluculukta istediğimiz, haklı çıkmak değil, iletişimin akışını ve görüş alış verişini sağlamaktır.
Her iki taraf ta birbiriyle bağlantı kurup yapıcı bir konuşma yapmaktan kazançlı çıkacaktır.

Arabuluculuk öncelikle sözel bir yöntemdir. Bu, (somut veriler ve duygular aracılığı ile) kendini tam ifade etmenin ve birbirini dinlemenin önemli olduğu anlamına gelir. Bunun gerçekleşmesi ve çatışma konularının açığa çıkarılması arabulucunun görevidir.

Arabuluculuk özgür irade ve gönüllülük prensibine dayanır.
Arabuluculuk aynı zamanda bir başka türlü düşünme biçimi – alışmadığımız farklı bir tepki gösterme halidir.

Yaklaşımımız

Odağımız Bağlantı kurmaktır
Değişik konumda insanlarla çalışırken; anlamlı, başarılı, kalıcı işbirliği ve içleştirilmiş seçimler içeren sonuçlar yaratmak; bütün grubun benimseyip taşıyacağı ve izleyeceği kararlar almakta ana faktörün kendisiyle ve beraber olduğu diğer kişilerle bağlantı kurmak olduğunu fark ettik.

Esas aracımız sözcüklerdir
İnsanlar bağlantıyı destekleyecek yoldan birbirleriyle iletişim kurabilirler. Kullandığımız yöntem farkındalık ve dil, buna tekabül eden zihinsel yaklaşımla  birlikte öğrenme ve bağlantıyı kolaylaştırmaktadır. Zamanla  yeni düşünme, sözcükleri kullanma ve bağlantı kurma deneyimi, bunun sizdeki etkileri kendinizde ve ilşkilerinizde, örgütlerinizde ve hayatınızda dönüştürücü değişimi yaratacak  potansyele sahiptir.

Çalışmamızın Kaynağı Şiddetsiz İletişimdir
Bütün çalışmalarımız Şiddetsiz İletişim üzerine yükselir. Şiddetsiz İletişim her tür durumda uygulanabilir basit ama güçlü bir iletişim süreci sunar.
İnsan ilişkilerinin özüne en uygun ve kendi içinde bütünlüklü bir model olup; empatik bağ kurma, evrensel ihtiyaçlarımız, içsel motivasyonumuz ve yaşamın karşılıklı bağlara dayanan doğasına saygı gibi prensipleri içerir.
Dr. Marshall B. Rosenbergin geliştirdiği bu iletişim sürecini uygulamak  çatışmaları yapıcı çözme alanında gittikçe önem ve ağırlık kazanmaktadır.

Avrupa Arabuluculuk Meslek kuruluşu üyelerinin büyük çoğunluğu Şiddetsiz İletişim eğitimi almıştır. Bunlar arasında da çok sayıda CNVC sertifikalı eğitmen bulunmaktadır. İlgi duyanlar M. B. Rosenbergin Şiddetsiz İletişim kitabının Sistem Yayınlarından çıkan türkçe tercümesini okuyabilir.

Uygulama Alanları

Özel sektör ve devlet kurumlarında
Kültürler arası İletişimde
Ailede, eşler, anababa ve çocuklar arasında
Okullarda şiddetsiz eğitim ve öğretimde
Camia – topluluk – komşuluk - grup arabuluculuğu
Hukuk alanında Mahkeme dışı çözümler üretmede
Ceza Hukuğundan Yeniden kazandırma hukukuna geçişte
Kurban – Saldırgan karşılaştırmasında

© Siddetsiz İletişim Türkiye 2005 - Web design by Vivet Alevi