Ortayı bulma peşinde değiliz.
Anlaşmazlığı herkezin tam anlamıyla tatmin olacağı  biçimde çözme arayışındayız.

-Marshall B. Rosenberg, Ph.D

Şiddetsiz İletişim (NVC) nasıl ortaya çıktı

Şiddetsiz İletişim yöntemini geliştiren Marshall Rosenberg  1940’lı yılların ABD’inde yahudi bir ailenin çocuğu olarak çok genç yaşta şiddetle tanıştı. Bir soyadının bile şiddete maruz kalma nedeni olduğunu yaşamak, İnsanların birbirlerline şiddet göstermelerine neyin yol açtığını anlama isteği, barışçıl çözümler sağlayacak alternatifleri araştırmak onu klinik psikoloji alanında doktora yapmaya kadar götürdü. Şiddetin dil, düşünce ve iletişim tarzımızla ilişkisini kurarak Şiddetsiz İletişim™  sürecini geliştirdi. Şiddetsiz İletişim™ ilk kez ABD de 1960'larda devlet okullarında ve diğer kamu kuruluşlarında ırk çatışmalarına barışçıl çözümler bulmak için çalışan gruplarda uygulandı. Bu projelerde çalışan Dr. Rosenberg  ve arkadaşları Şiddetsiz İletişim™i etkin biçimde geniş bir tabana yaymak ihtiyacı ile, 1984'te Şiddetsiz İletişim Merkezini kurdular. Marshall Rosenberg ve ekibi, 200'u aşan sertifikalı eğitmen aracılığıyla Şiddetsiz İletişim™i dünyada yaygın biçimde sunmaktadır. Ayrıca bu işle uğraşan yüzlerce gönüllü, seminer, atölye ve çalışma grupları örgütlemekte, uygulama gruplarına katılmakta ve ekipler koordine etmektedir. Eğitim çalışmaları okullarda, iş yerlerinde, sağlık merkezlerinde, hapishanelerde, topluluk ve ailelerde, çatışmaları çözmeye ve önlemeye yardımcı olmak için yapılmaktadır. Marshall Rosenberg ve ekibi Sierra Leone, Sri Lanka Ruanda, Burundi, Bosna, Sırbistan, Kolombiya ve Orta Doğu gibi savaştardan yara almış bölgelerde Şiddetsiz İletişim Yöntemi ile Arabuluculuk/Mediyasyon hizmetleri sunmaya devam etmektedir.
Bugün Merkez, Kuzey Amerika, Latin Amerika, Afrika, Güney Asya, Brezilya ve Orta Doğudaki projelerini destekleyecek kaynak arayışındadır. Vakıfa yapılan bağışlar eğitmenler için kaynak yaratarak dünyanın çeşitli coğrafyalarında yenilikçi eğitim projelerinin ve çocuk yetiştirme, sosyal değişim ve hapishanelerde eğitim gibi çalışmaların başlatılmasına destek olmaktadır.

© Siddetsiz İletişim Türkiye 2005 - Web design by Vivet Alevi